Salarii mai mari cu 400 de euro la AACR

by

Salarii mai mari cu 400 de euro la AACR.

Potrivit bugetului pe anul 2018, Autoritatea Aeronautică Civilă Română cheltuiește 47 milioane lei cu personalul, din care 43,08 milioane lei sunt cheltuieli pentru salarii. Câştigul mediu ajunge la 2.600 euro.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) estimează un profit net de 4,47 milioane lei în acest an.

Venituri estimate totale sunt în valoare de 70,51 milioane lei, conform proiectului de hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al regiei, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor.

Potrivit anexei proietului de buget, câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor pentru salarii este de  14.932 lei, faţă de 11.423 lei în 2017. Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat confom legii anuale a bugetului de stat este de 11.933 lei, cu 1.743 lei mai mult faţă de anul trecut.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română oferă bonusuri pentru salarii în valoare de 3,7 milioane lei pentru 238 de salariaţi, număr de personal prognozat la finele anului.

Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” este autoritatea naţională de supervizare a siguranţei zborului în aviaţia civilă.

Obiect de activitate al Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR)

Autoritatea are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor
Supravegherea se face pentru persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau execută produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.

 

Sursa: Capital

Leave a Comment